Filmovi o ugradnji

„URSA“ je pripremila kratke filmske prezentacije svojih proizvoda kao i načine ugradnje proizvoda u kose krovove, spuštene stropove, pregradne zidove i ventilirane fasade. U kratkim su filmovima detaljno obrazloženi postupci ugradnje toplinskih izolacija sa svim zanimljivim detaljima. Za svako od tri područja snimili smo poseban film, kojeg možete pogledati ili preuzeti ovdje.

URSA slika filmovi