Program URSA Akustika

Program URSA Akustika 3.0

Računalni program »URSA Akustika 3.0« je programski paket za izračun zvučne izolacije građevinskih konstrukcija. Razvijen je u skladu sa standardom HR EN 12354, Zakonom o zaštiti od buke (N.N. br.30/09, br.55/13) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. br.145/04). Izračun obuhvaća izolaciju vanjske obujmice objekta u odnosu na vanjsku buku, izolaciju u odnosu na buku koja se širi zrakom – pregradne i međuetažne konstrukcije kao i na izolaciju u odnosu na udarni zvuk kod međuetažnih konstrukcija.

 

Zvučno – izolacijska svojstva konstrukcija, zavisno o kategoriji objekta i namjene konstrukcije, ocjenjuju se u skladu s odredbama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. br.145/04).

 

Program je namijenjen arhitektima – projektantima koji žele procijeniti razinu zvučne izolacije različitih konstrukcija. Iako dobiveni rezultati zapravo ne mogu zamijeniti kompleksnu studiju o zaštiti od buke, koja je rezultat profesionalnog rada i radnog iskustva eksperta za akustiku, isti se svakako mogu upotrijebiti kao smjernice pri projektiranju i kao pomoć pri izradi kompleksne akustičke studije kod složenijih objekata. Također, program je upotrebljiv za za izradu elaborata zaštite od buke i za većinu objekata koji se susreću u svakodnevnoj projektantskoj praksi, npr. stambene i poslovne zgrade, hoteli i sl.

 

Za razliku od do sada dostupnih programa na tržištu koji su omogućavali proračun kojim se tretira samo zvučno - izolacijska sposobnost pojedinih konstrukcija pojedinačno, ovaj program nudi umnogome kompleksniji uvid u fenomen prostiranja, dakle širenja, zvuka kroz konstrukcije, uzimajući u obzir i efekte bočnog provođenja zvuka kroz zidove i međukatne konstrukcije. Na taj način ovim se programom prijenos zvuka iz jedne prostorije u drugu promatra sistemski kroz sve elemente prostorije koji utječu na to.

 

Isto tako, program uzima u obzir i vrstu spojeva među konstrukcijama što može imati vrlo značajan utjecaj na prijenos zvuka iz jedne prostorije u drugu, kao i utjecaj vanjskih zidova i građevne stolarije na prodor vanjske buke u prostoriju.

 

Program također ima modul koji se odnosi na prostornu akustiku procjenjujući vrijeme reverberacije u prostoriji.

 

Upotrebom programa, korisnik će vrlo brzo uvidjeti njegovu edukativnu vrijednost. Naime, program omogućava korisniku da promjenama različitih navedenih parametara (kao što su vrste i načini spojeva konstrukcija, dimenzje prostora, veličina i položaj građevne stolarije, različite razine zvučne izolacije konstrukcija...), odmah vidi njihov utjecaj na konačni rezultat prolaza zvuka iz jedne prostorije u drugu, i, u konačnici, što sve utječe na zvučno - izolacijsku sposobnost određene konstrukcije koja razdvaja dvije prostorije. S novim saznanjima, proces projektiranja biti će sveobuhvatniji, kompleksniji, i u konačnici, mnogo kvalitetniji po pitanju akustike te će zasigurno utjecati na povećanje kvalitete zaštite od buke u objektima, a samim time i na kvalitetu življenja u njima.

 

Program za proračun zvučne izolacije pojedinih konstrukcija ne koristi matematičke modele nego bazu podataka laboratorijski izmjerenih vrijednosti, a za proračun ostalih utjecaja na prijenos zvuka koristi proračune definirane u europskim standardima EN 12354.

 

Program se smije upotrebljavati samo kao pomoć prilikom projektiranjau i nije namijenjen za komercijalnu upotrebu te je zabranjena daljnja prodaja programa. Vlasnik »URSA SLOVENIJA« d.o.o. ne odgovara za točnost pojedinačnih proračuna.

 

Program »URSA Akustika 3.0« dostupan je svim korisnicima na našoj internet stranici, i može se preuzeti ovdje. Program »URSA Akustika 3.0« može se preuzeti i koristiti u oblku probne verzije bez vremenskog ograničenja i kompletnih rješenja. Ukoliko želite pravilan izračun i ispis postignutog rezultata, svakom korisniku je potreban aktivacijski kod, a kojeg dobivate nakon kupljenog programa po cijeni od 300 € + PDV (zahtjev za kupnju aktivacijskog koda možete poslati ovdje). Za dodatnu pomoć i informacije obratite se na:

 

URSA SLOVENIJA, d.o.o., Povhova ulica 2, 8000 Novo mesto
assistance.slovenija@ursa.com