ursa-xps-1489067705.jpg

URSA
XPS

  • Odlična toplinska izolacija
  • Visoka tlačna čvrstoća
  • Neosjetljiva na vlagu
  • Posebice prikladna za izolaciju perimetara i podnožaka

Rasporedi proizvode

Toplinska izolacija od ekstrudiranog polistirena URSA XPS 

URSA XPS je toplinsko izolacijski materijal sa izvanrednom kombinacijom osobina. Praktički ne upija vodu, a ujedno podnosi visoka tlačna opterećenja. Zatvorena struktura ćelija materijala omogućava visoku toplinsku izolaciju i otpor prema upijanju vode. Proizvodnja je ekološki prihvatljiva. URSA XPS je jednostavan za ugradnju i nezamjenljiv u brojnim aplikacijama.

Tvrde pjenjene ploče od ekstrudiranog polistirena, tip Natur III, pjenjene s CO2 bez freona.

Čitaj više

Tvrde pjenjene ploče od ekstrudiranog polistirena, tip Natur III, pjenjene s CO2, bez freona.

Čitaj više

Tvrde pjenjene ploče od ekstrudiranog polistirena za velika tlačna opterećenja, tip Natur V, pjenjene s CO2, bez freona.

Čitaj više

Tvrde pjenjene ploče od ekstrudiranog polistirena, tip Natur III, pjenjene s CO2 bez freona.

Čitaj više