Dječji vrtić, Roth

Galerija

URSA je u Rothu, Njemačka, isporučila izolaciju PureOne, debljine 180 mm za izolaciju vanjskih zidova. Tim su odabirom arhitekti primijenili proizvod koji nudi vrhunski kvalitet u toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Dječji vrtić Roth je uz pomoć URSA-e postigao i bolje rezultate od onih propisanih ambicioznim standardima za pasivne kuće. Izolacija od mineralne vune ima i pozitivan utjecaj na unutrašnju klimu dječjeg vrtića i omogućuje udobnu atmosferu za djecu.