Hotel "Ibis Olomouc Centre"

Galerija

Skupina hotela "Ibis", koja je prisutna po cijelom svijetu a u vlasništvu je "Accor" hotela, odlučila se za izolaciju unutrašnjih zidova njihovog novog hotela "Olomouc" izolacijom iz URSA programa.