Hotel "Sliezsky Dom"

Galerija

Hotel "Sliezsky Dom" smješten je na najvišoj nadmorskoj visini u Slovačkoj i stoga mu je potrebna dobra toplinska izolacija. URSA je svojim proizvodima izradila rješenja za izolaciju vanjskih i unutrašnjih zidova.