Izolacija ispod temeljne ploče

Za postizanje niskoenergetskih standarda objekata toplinsku izolaciju potrebno je postaviti i ispod temeljne ploče. Zbog visokih tlačnih opterećenja odgovarajući toplinski izolacijski materijal je ekstrudirani polistiren (XPS) tlačne čvrstoće od najmanje 500 kN/m2 (što odgovara približno 50 tona/m2).  Toplinsku izolaciju možemo položiti u dva sloja, pri čemu se između tih slojeva namjesti samoljepljiva hidroizolacija.