Neventilirana fasada

Kod neventilirane fasade nužna je vanjska obloga (fasadna opeka, blok opeke s vanjskom žbukom, drvena obloga) koja je postavljena sasvim uz izolaciju. Neventilirana fasada s izolacijom „URSA“ ima slična svojstva kao ventilirana fasada. Razlika je u tome što kod neventilirane fasade kod proračuna toplinske izolacije u obzir uzimamo i vanjsku oblogu. Trudimo se odabrati vanjsku oblogu koja je vodoodbojna, ali ipak dovoljno paropropusna kako difuzna vodena para i moguća vlaga ne bi zastajala u izolacijskom sloju.