Obzidana fasada

Obzidana fasada zahtijeva već unaprijed na odgovarajući način pripremljene konstrukcije (prikladno prošireni temelj, zub na ploči ili dodatno napravljen nosivi element). Širina nosivog elementa mora biti usklađena s debljinom izolacije, širinom ventilacijskog sloja i debljinom fasadnog zida uz uzimanje u obzir mogućih arhitektonskih zahtjeva.