"Pixel Business Park"

Galerija

"PIXEL Business Park" sastojat će se od pet zgrada. Gradnja prve zgrade završena je 2012. Prema arhitektonskom konceptu sve su zgrade samoodržive. Kako bi se smanjili troškovi rasvjete, fasada je dizajnirana tako da u unutrašnjost propušta što veće količine dnevne svjetlosti.