Tehniška Univerza v Liberecu

Galerija

Na Tehničkom fakultetu u Liberecu školuje se preko 9.000 studenata. U novosagrađenom kompleksu ugrađen je materijal URSA TWP1 za unutarnju izolaciju zidova.