Ventilirana fasada

Ventilirana fasada u osnovi se sastoji od nosive podkonstrukcije, samonosivih, vodoodbojnih, izolacijskih ploča za postizanje toplinske i zvučne izolacije, najmanje 4 cm ventilacijskog sloja te vanjske obloge.

Namjena ventilacijskog sloja je isušivanje moguće vlage koja nastaje kao posljedica kondenzacije vodene pare koja difuzijski prolazi kroz konstrukciju zida objekta ili može nastati usljed dnevnog zagrijavanja – hlađenja konstrukcije. Naime, vlaga koja se ne isušuje pogoršava svojstva izolacije. Ljeti kanal za prozračivanje sprječava prekomjerno zagrijavanje zgrade.

Ventilirana fasada s izolacijskim materijalima „URSA“ osigurava da je zgrada trajna, mehanički otporna, otporna na požar te poboljšava toplinsku i zvučnu izolaciju objekta.