Zgrada postrojenja za obradu otpada, Bayonne

Galerija

Kod ove je zgrade bila potrebna vrhunska izolacija fermentatora za optimalizaciju obrade otpada.